Inzerce-Technické podmínky

■ INSTINKT je tištěn ofsetovou technikou čtyřbarevně. K elektronickým podkladům je nutno dodat barevné nátisky

nebo tištěné vzory, aby se tiskárna mohla co nejvíce přiblížit požadované kvalitě. Vydavatel zodpovídá za kvalitu

barevnosti pouze v případě dodání cromalinu.

■ V případě, že nátisk nebude dodán, vydavatel upozorňuje na to, že nepřebírá odpovědnost za požadovanou kvalitu,

a tiskne v souladu s charakterem ostatních barevných stran.

■ Dále je nutno dbát na umístění textů nebo důležitých obrázků na stranách: měly by být minimálně 5 mm od netto

formátu strany, aby nedošlo k odříznutí.

■ Obálka je tištěna na křídě 115 g čtyřbarevně.

  

Podklady pro inzerci

■ Podklady je možno dodat v elektronické podobě na CD disku jako hotový obrázek ve formátu

PDF (písmo ve křivkách), EPS (písmo ve křivkách), AI (písmo ve křivkách) nebo TIFF, minimální rozlišení 300 dpi.

Písmo musí být „vykřivkované" (i v případě PDF) .

Formát Illustrator a PDF, generované z Illustratoru nebo InDesignu maximálně do verze CS3.

Photoshop - v příslušné kvalitě

Illustrator - všechna písma zvektorizovaná

PDF - nesmí obsahovat písma, již ve zdroji zvektorizovat, zadaný rozměr inzerátu v PDF musí odpovídat

rozměru včetně ořezů (5 mm)

Podklady do velikosti 10 MB lze zaslat elektronickou poštou nebo uložit na náš FTP server.

ftp.mediacop.cz

jméno: t1buS85

heslo: ftpinzerce

Tiskové podklady ukládejte do složky inzerce.

Oznámení o uložení podkladů na náš FTP zašlete na e-mail: vojtechovska@tyden.cz

Nosiče s podklady pro tisk jsou archivovány po dobu 3 měsíců. Po tuto dobu si je lze vyzvednout.

Co vy na to?

Bojíte se rádi, milujete filmové horory?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.

Závist ovlivňuje život každého třetího Čecha. Je to váš případ?

Ano

Ne


Výsledky se zobrazí po hlasování.


Dnešní sudoku

klikněte pro zvětšení

Tento web používá k poskytování služeb soubory cookie.